Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hem

Biomimicry för Barn

Biomimicry är ett spännande sätt att inspirera små barn att vara kreativa, nyfikna och att observera världen. Barn kommer att förstå hur djur och växter kan användas som en plattform för idéer och uppfinningar. Biomimicry överbryggar de gränser som traditionellt finns inom utbildning och ger unga barn en möjlighet att blanda konst, litteratur och vetenskap med ett innovativt tillvägagångssätt.

Varför Biomimicry?

Photo by Yaroslav Shuraev on Pexels.com
Ett spännande sätt att inspirera små barn att vara kreativa, nyfikna och att observera världen.

Photo by David Selbert on Pexels.com
Inspirera till ett lekfullt och kreativt förhållnings-sätt till problemlösning.

Photo by Vincent M.A. Janssen on Pexels.com
En chans att blanda konst, litteratur och vetenskap med ett innovativt tänkande.

Utforska Naturen

Vem kunde ana att en promenad i naturen kunde inspirera till så många idéer?

Kreativ lek är viktig och naturen är underbar inspirationskälla.

Vildmarken vilar på svar på frågor


Innovativa idéer inspirerade av naturen!

Länkarna är förnärvarande till min engelska blog – Thinkdivebiomimicry.org