Naturen i mörker

Naturen inspirerar till nya upptäckter.

Vi kan lära oss om naturen genom att isolera våra sinnen. Att lyssna, blunda och göra en ljudkarta kan leda till nya insikter och intressanta frågeställningar.

Nya upptäckter kan även dyka upp om vi studerar en organism under dagen och sedan ser om den gör någonting annorlunda när de blir mörkt. Varma höstkvällar är en perfekt tillfälle att studera djur.

Skriv gärna ner dina upptäckter och rita vad du ser. En biomimicry dagbok skiljer sig från en naturdagbok eftersom du skissar även idéer som du får när du studerar naturen. Du kan klistra in foton i dagboken men det är även bra att rita vad du har sett. Ofta kan nya insikter komma när du ritar och skissar vad du har observerat.

Annonser

Biomimicry bok för nyfikna naturälskande barn och vuxna!

Du kan nu förbeställa Biomimicry med Theo & Tuva.

Boken är på 44 sidor och säljes för 199:- st. Biomimicry för barn, men mycket lärorik och intressant läsning även för vuxna.

Kontakta:

Åsa Jomård – maliasa@live.com

Ann-Margrethe Iseklint – aminaturomiljo@gmail.com

Nyckelpigor som inspiration

Första provtryckningen av vår bok ”Biomimicry med Theo och Tuva” har gjorts, vilket innebär att den trycks snart. Spännande!

Boken innehåller 10 små kapitel med en kort introduktion där Theo och Tuva observerar något spännande i naturen. Varje litet kapitel fortsätter med några intressanta observationer, fakta och lite kuriosa om djuret eller växten. Sista delen i varje kapitel inspirerar till kreativt tänkande.

Nyckelpigor är fantastiska men det kan vara lite svårt att riktigt se hur fantastiska de är i naturen. Men i slowmotion avslöjas en del av deras hemligheter.

Vilka kluriga idéer får du när du tittar på hur nyckelpigan vecklar ut och ihop sina flygvingar under täckvingarna (täckvingarna är hårda och ofta färgglada med prickar medan flygvingarna är genomskinliga).

Biomimicry – kreativa och hållbara lösningar

Naturen har redan hittat lösningar på många av de problem som vi brottas med. Vi har alltid använt naturen som inspiration för att lösa problem, exempelvis så gjorde Leonardo da Vinci  flera sketcher och anteckningar om hur fåglar flyger. Även om han aldrig lyckades med att skapa en flygande maskin så gjorde Wilbur och Orville Wright det genom att studera duvor.

I Sverige har studenter kunnat läsa biomimikrykurser både på Konstfack, Chalmers och arkitektskolor. I USA är fältet som allra störst, mycket tack den biologen Janine Benyus, har intresset ökat för att introducera det i skolorna. I video nedan kan du höra Janine berätta om biomimicry och se några fantasiska lösningar som inspirerats av naturen.

Vad är biomimicry?

Andas in naturen, inspireras, lös problem, dröm, bygg!

Biomimicry stimulerar fantasin och inspirerar barn att se naturen som en plats med både äventyr och lek, där man också kan upptäcka naturens hemligheter. Det är ett sätt att kreativt utforska funktioner hos djur och växter i deras specifika ekosystem och gå på upptäcktsfärd i naturens idékälla.

Biomimicry ger barn en chans att tro att det kan lösa stora gåtor och att det finns intressanta observationer att göra vare sig du är på skolgården, i trädgården eller skogen. Ett fantastiskt tillfälle att observera, lyssna, lukta, använda förstoringsglas, kikare och att upptäcka hur underbar naturen är. När man använder biomimicry med barn är det viktigt att ge dem möjlighet att utveckla sina tankar och låta fantasin flöda.

Termen biomimicry består av två delar, bio som betyder liv och mimicry som betyder härma från naturen. Biomimicry erbjuder en chans att flytta inlärning ut i naturen och även att ta med observation hem och tänka ut lösningar med hjälp av naturen som utgångspunkt.

Biomimicry har ett fokus på hållbarhet, effektivitet och att tänka över hur vi kan utveckla saker.

Björkarnas Stad! Biomimicry med Theo & Tuva

Nu är vår bok ”Biomimicry med Theo & Tuva: Vilda Idéer Inspireras av Vilda Spaningar” nästan helt klar!

Visar här vår baksida med en fin björk! Och vackert björkhjärta!

Björken har en liten speciell mening för oss alla eftersom Umeå är björkarnas stad. Ann-Margrethe och jag studerade på univerisitet där tillsammans och Cecilia studerar design där.

Håll utkik snart kommer vår framsida och mer information om när boken kommer från tryckeriet! Det kommer också finnas en e-bok!

Vilda idéer inspireras av vilda spaningar

Välkommen!

Vem kunde tro att så många fantastiska idéer kan dyka upp under en naturvistelse?

Följ med Theo och Tuva i naturen och inspireras av deras biomimiska spaningar. Att leka och vara kreativ är viktigt i dagens värld. Vistelse i naturen erbjuder en perfekt inspirationskälla. Kolla hur finurlig rävens nos är, hur trollsländor kan stå still i luften, hur uttern håller värmen och hur fladdermöss sänder ut signaler för att se omgivningen. Använd upptäckterna för nya uppfinningar.

Boken om Theo och Tuva kommer snart ut!